SERVICES REFERENCER PUBLIKATIONER FAQ LINKS KONTAKT
BacelBenefil®
1. Hvad er BacelBenefil®?
2. Hvordan foregår fyldning af hulrum med BacelBenefil®?
3. Hvor store hulrum kan fyldes med BacelBenefil®?
4. Hvordan sikrer man sig, at fyldningen er kompakt/fuldstændig?
5. Hvor hurtigt kan materialet blive placeret?
6. Hvilke forberedelser skal man foretage forud for fyldning af hulrum?
7. Hvor meget forstyrrer arbejdet, mens det er i gang?
8. Hvor meget arbejder er der i form af reetablering?
9. Hvordan påvirkes andre installationer ved brug af BacelBenefil®?
10. Hvor meget vejer BacelBenefil®?
11. Hvor langt kan BacelBenefil® pumpes?
12. Hvilke begrænsninger skal man tage højde for ved brug af BacelBenefil®?
13. Hvor meget ekspanderer BacelBenefil®?
14. Hvor meget kryber BacelBenefil®?
15. Hvordan fjerner man hærdet BacelBenefil®?
16. Hvad sker der, når BacelBenefil® kommer i kontakt med vand i f.eks. en tank?
17. Hvilket brandpunkt har BacelBenefil®?
18. I hvilken grad spiller jordbundsforhold ind på fyldning af hulrum?
19. Hvilken risiko er der for forurening?
20. I hvilken grad har forurening indvirkning på BacelBenefil®?

Fandt du ikke det, du søgte? Så klik her.

1. Hvad er BacelBenefil®?
BacelBenefil® er et letvægts, forhærdet fyldeprodukt, som bliver dannet af et aminoplast (aminoplastik resin). Materialet er hverken fyldende eller solidt – det flyder kun som følge af tryk, indtil det begynder at hærde op.

Tilbage til toppen

2. Hvordan foregår fyldning af hulrum med BacelBenefil®?
En fyldning af hulrum foregår lidt forskelligt alt efter de gældende forhold. Ved en besigtigelse vurderer vi, hvilken fremgangsmåde der er bedst egnet. Generelt gælder det dog, at vi fylder BacelBenefil®, der er et færdigblandet materiale, ned i hulrummet. Materialet presses fremad og udfylder hulrummet fuldstændigt – og samtidig fortrænges vand og snavs (
se evt. spørgsmål 4).

Tilbage til toppen

3. Hvor store hulrum kan fyldes med BacelBenefil®?
Der er ikke nogen begrænsning for, hvor store hulrum vi kan fylde med BacelBenefil®. Men materialet kan vi presse fremad op til 100 meter alt efter de gældende forhold (hulrummets diameter mv.). Dvs. der skal være adgangsmulighed pr. X antal meter, hvor X bestemmes af de specifikke forhold.

Tilbage til toppen

4. Hvordan sikrer man sig, at fyldningen er kompakt/fuldstændig?
Vi sikrer os, at hulrum bliver fuldstændig fyldt op ved at fylde BacelBenefil® ned i hulrummet under stort tryk – derved vil materialet blive presset ind i selv de mindste hulrum. Efter kort tid går hærdningsprocessen i gang, hvormed det er muligt at tage trykket af, uden BacelBenefil® trækker sig sammen.

Tilbage til toppen

5. Hvor hurtigt kan materialet blive placeret?
Vi kan producere op til 50 m3 BacelBenefil® pr. time.

Tilbage til toppen

6. Hvilke forberedelser skal man foretage forud for fyldning af hulrum?
Placering af påfyldnings- og ventilationsslanger udføres som regel af lokale virksomheder, som enten entreres af os, Uretek, eller af vores kunde.

Tilbage til toppen

7. Hvor meget forstyrrer arbejdet, mens det er i gang?
Arbejdet forstyrrer minimalt; vi skal kun have plads til at parkere vores lastbil inden for en radius af 80 meter for hver adgangsmulighed. Netop fordi vi har en arbejdsradius på op til 80 meter, undgår vi oftest at gøre skade på omkringliggende arealer (f.eks. bede, græsplæner mv.), og det er lig med en meget lav grad af etablering.

Tilbage til toppen

8. Hvor meget arbejder er der i form af reetablering?
Vi efterlader som regel arbejdspladsen uforstyrret efter endt arbejde. Det skyldes, at vores metode til fyldning af hulrum er opgravningsfri – der er intet eller minimalt arbejde med reetablering. Det skyldes bl.a. vores mobile anlæg og vores arbejdsradius fra anlægget på op til 80 meter.

Tilbage til toppen

9. Hvordan påvirkes andre installationer ved brug af BacelBenefil®?
De påvirkes ikke; BacelBenefil® lægger sig omkring rørene uden at skubbe/løfte dem. Der er altså ingen risiko for, at rør ødelægges eller flytter sig ved at blive indlejret i BacelBenefil®. Der er heller ingen varmepåvirkning, da BacelBenefil® ikke afgiver varme.

Tilbage til toppen

10. Hvor meget vejer BacelBenefil®?
BacelBenefil® vejer mellem 22 og 80 kg pr. m3. Kompaktheden afhænger af, hvilken arbejdsopgave vi udfører. F.eks. behøver kompaktheden ikke være specielt høj, når BacelBenefil® bruges som lydabsorberende materiale, hvorimod vi forøger kompaktheden væsentligt, når vi fylder hulrum, som der ovenover skal være en tung last (
se også spørgsmål 18).

Tilbage til toppen

11. Hvor langt kan BacelBenefil® pumpes?
Vi kan pumpe BacelBenefil® op til 100 meter gennem rør og andre hulrum. Den rækkevidde er længere, end den er på andre alternative produkter. Derfor har vi har brug for færre adgangspunkter til f.eks. et aflangt hulrum, der skal fyldes op – og det sparer kunden for tid og penge. Desuden minimeres behovet for opgravning.

Tilbage til toppen

12. Hvilke begrænsninger skal man tage højde for ved brug af BacelBenefil®?
Der er kun få begrænsninger; der skal være adgang til hulrummet, længden fra vores anlæg til adgangshullet må max. være 80 meter, og der skal være udgang for fortrængt vand og luft. Til gengæld kan vores materiale bevæge sig op til 100 meter – både vandret og lodret.

Tilbage til toppen

13. Hvor meget ekspanderer BacelBenefil®?
BacelBenefil® ekspanderer ikke. Materialet består af to komponenter, som er blandet til et færdigt materiale på det tidspunkt, vi fylder det ned i et hulrum. Ligeledes er materialet færdigekspanderet – derfor sker der ikke en ekspansion af materialet i jorden, som ellers kunne forårsage forskydning af eksisterende installationer (f.eks. rør og ledninger). I stedet lægger materialet sig som en dyne omkring installationerne (
se spørgsmål 9).

Tilbage til toppen

14. Hvor meget kryber BacelBenefil®?
BacelBenefil® kryber lidt, når det pumpes ned i hulrummet. Men graden er minimal, da trykket modvirker, at materialet trækker sig sammen, før det hærder.

Tilbage til toppen

15. Hvordan fjerner man hærdet BacelBenefil®?
BacelBenefil® kan fjernes ved højtryksspuling eller ved traditionel opgravning. Efterfølgende kan ren BacelBenefil® granuleres og genbruges i f.eks. landbrug til at forbedre jorden (
se spørgsmål 19). Forbedringen sker ved, at det nedfræsede BacelBenefil® holder på vandet, hvorved vandindholdet i jorden forbliver intakt frem for at falde som følge af sivning.

Tilbage til toppen

16. Hvad sker der, når BacelBenefil® kommer i kontakt med vand i f.eks. en tank?
BacelBenefil® optager og holder på vandet. Men når vi pumper materialet ned i et hulrum under tryk, bevirker trykket, at vand bliver skubbet foran vores materiale (i stedet for at det optages). Hvis der er en åbning (en ventilationsslange), vil vandet komme ud den vej.

Tilbage til toppen

17. Hvilket brandpunkt har BacelBenefil®?
Risikoen er lav, da BacelBenefil® er klassificeret som et materiale, der IKKE nærer flammer – først ved 345 °C begynder materialet at smelte. Det høje brandpunkt bevirker, at man kan skære rørledninger eller andre installationer op uden risiko for antændelse.

Tilbage til toppen

18. I hvilken grad spiller jordbundsforhold ind på fyldning af hulrum?
Jordbundsforhold spiller kun sjældent en rolle i forhold til fyldning af hulrum med BacelBenefil®. Det skyldes materialets lethed, som kun øger belastningen på underliggende jordlag i lav grad (se evt. spørgsmål 10).

Tilbage til toppen

19. Hvilken risiko er der for forurening?
BacelBenefil® udgør ingen forureningsfare for grundvand eller for planter og mikroorganismer. Desuden går BacelBenefil® ikke i opløsning i forbindelse med vand, og derfor sker der ikke udvaskning af partikler fra materialet til undergrunden. Materialet kan endog genbruges som fyldmateriale, der nedfældes ned i jord (
se også spørgsmål 15), hvor det vil hjælpe med at holde på vand.

Tilbage til toppen

20. I hvilken grad har forurening indvirkning på BacelBenefil®?
BacelBenefil® er resistent overfor de fleste brandstoffer, opløsningsmidler og andre kemikalier. Derimod absorberer materialet rester af kulbrinter, hvilket af myndighederne er en anerkendt løsning. Det betyder, at man ved at bruge BacelBenefil® til fyldning af f.eks. benzintanke hurtigt og effektivt kan fjerne brandfare – og der sker kun en lille vægtforøgelse til gengæld for, at man senere sikkert kan fjerne tanken.
Kontakt os, hvis der opstår tvivlspørgsmål om, hvilke kemikalier/stoffer BacelBenefil® kan bruges sammen med.

Det skal understreges, at BacelBenefil®, der har været udsat for kulbrinter, IKKE bør anvendes som fyldmateriale i jord.

Tilbage til toppenForside Uretek
Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf. 70 20 33 01
Fax 70 20 33 06

info@uretek.dk
Om Uretek
Vi er specialister i opgravningsfri, hensynsfulde og hurtige
stabiliserings- og funderingsløsninger. Vi har over 30 års
international erfaring og samarbejder med firmaer i mere end 70
lande. På verdensplan har Ureteknetværket løst mere end 100.000
opgaver fra små private projekter til store industrielle projekter.
Besøg os her
Uretek LinkedInUretek YouTube