SERVICES REFERENCER PUBLIKATIONER FAQ LINKS KONTAKT
Uretek Metoden®
1. Hvordan foregår stabilisering af fundamenter med Uretek Metoden®?
2. Hvordan foregår stabilisering af gulve med Uretek Metoden®?
3. Hvad er første skridt, hvis man vil have stabiliseret sit hus?
4. Hvor meget kan et skævt hus rettes op?
5. Hvor stor er muligheden for at løfte punkter på et gulv eller fundament forskelligt?
6. Hvor stor er risikoen for, at gulvbelægning ødelægges i forbindelse med stabilisering af gulv?
7. Hvor nøjagtigt kan et fundament eller et gulv løftes?
8. Hvordan sikrer man sig, at den ønskede stabilisering er opnået?
9. Hvor lang tid holder en stabilisering?
10. Hvor stor er risikoen for skader på bygningen?
11. Hvorfor kan en udbedret revne blive synlig igen efter endt stabiliseringsarbejde?
12. Hvordan kan man udbedre en revne?
13. Hvor holdbar er stabilisering af en bygning, der står på jordlag med højt indhold af organisk materiale?
14. Hvor lang tid tager et stabiliseringsarbejde?
15. Hvilke forberedelser skal man udføre forud for Ureteks arbejde?
16. Hvor meget forstyrrer stabiliseringsarbejdet, mens det er i gang?
17. Hvor meget arbejde er der efter Uretek i form af reetablering?
18. Hvad er det, Uretek injiceres i jorden?
19. Hvor stor en vægt kan Ureteks materiale løfte?
20. Hvordan blander Ureteks materiale sig med jorden?
21. I hvilken grad ændrer styrken/bærevenen sig med tiden i det injicerede materiale?
22. Hvordan fungerer Ureteks materiale, når der er vand i undergrunden?
23. Hvordan reagerer Ureteks materiale, når der er frostgrader?
24. Hvilken risiko er der for forurening af grundvand og/eller forgiftning af planter, mikroorganismer mv. ved       stabilisering med Ureteks materiale?
25. I hvilken grad kan overskydende eller spildt Uretek materiale fjernes?
26. Hvorfor vipper betongulve og kørebaner i fugerne?

Fandt du ikke det, du søgte? Så klik her.

1. Hvordan foregår stabilisering af fundamenter med Uretek Metoden®?
Vi borer en række huller med cirka en meters afstand langs med fundamentet på den bygning, vi skal stabilisere. Hullerne har en diameter på cirka 14-16 mm., og gennem dem placerer vi små rør i de dybdeniveauer, vi ønsker. Efterfølgende injicerer vi vores materiale,
Uretek GeoPlus®, som ekspanderer med stor kraft. Det øverste og første lag af materialet danner en trykpude, for ekspansion af øvrige, dybereliggende injiceringer.

Ekspansionen medfører, at alle hulrum udfyldes, og at jorden komprimeres. Som følge heraf øges jordens bæreevne, hvilket vil sige, at bygningen får et stabilt underlag – bygningen er stabiliseret. I mange tilfælde kan vi opnå en ekspansion, der er så kraftig, at sunkne/sætningsramte bygninger kan løftes, og nogle gange kan en bygning løftes op til oprindeligt niveau. Se vores præsentationsvideo her.

Vi anbefaler altid en jordbundsanalyser i forbindelse med stabilisering.

Tilbage til toppen

2. Hvordan foregår stabilisering af gulve med Uretek Metoden®?
Vi bores huller på cirka 14-16 mm i gulvet for hver ca. 1,5 m2. Vi stikker rør ned i hullerne, så de kommer et stykke ned i jordlaget under gulvet. Herefter injicerer vi vores materiale,
Uretek GeoPlus®, som ekspanderer med stor kraft. Derved udfyldes alle hulrum, og jorden komprimeres, hvilket stabiliserer gulvet. Fortsætter vi efter kundens ønske med at injicere Uretek GeoPlus®, begynder gulvet at løfte sig. Vi overvåger nøje løftet med nivelleringslasere, så gulvet bliver løftet så meget, som det er ønsket. Se vores præsentationsvideo her.

Tilbage til toppen

3. Hvad er første skridt, hvis man vil have stabiliseret sit hus?
Når I har valgt Uretek og vores metode til stabilisering, er det første skridt, at vi kommer på besøg. Ved denne besigtigelse, som koster 1000 kr. ekskl. moms, vurderer vi, om eventuelle sætningsrevner skyldes sætninger i fundament/gulv – og i så fald om vores metode er korrekt til at stoppe problemet. Ligeledes finder vi ud af, hvor mange meter/kvadratmeter der skal stabiliseres. Dernæst udformer vi et tilbud med arbejdstegninger m.m., som sendes til kunden.

Tilbage til toppen

4. Hvor meget kan et skævt hus rettes op?
-Det er svært at svare på, da
jordbundsforhold, dybde for bæredygtigt lag, bygningens vægt mv. har indflydelse på, hvor meget tryk der kan genereres under huset. Men vores materiales ekspansionskraft gør det muligt at hæve et fundament. Det kan vi imidlertid IKKE garantere – derfor vurderer vi i hver enkel sag, hvorvidt vi kan opnå et løft.

Tilbage til toppen

5. Hvor stor er muligheden for at løfte punkter på et gulv eller fundament forskelligt?
Vi injicerer vores materiale gennem rør, der er placeret forskellige steder og i forskellige dybder. Derfor er det muligt at styre, hvor meget hvert punkt bliver løftet – til en vis grad. Den mekaniske kobling mellem forskellige bygningsdele og mellem fundament og gulve sætter nemlig begrænsninger for, hvor frit ét enkelt punkt kan hæves i forhold til andre.

Tilbage til toppen

6. Hvor stor er risikoen for, at gulvbelægning ødelægges i forbindelse med stabilisering af gulv?
I forbindelse med stabilisering af gulve borer vi huller på cirka 14-16 mm. i diameter pr. hver 1,5 m2. Vi placerer, så vidt der er muligt, hullerne ikke-synlige steder, og/eller så de ikke virker skæmmende – f.eks. under fodpaneler.

I trægulve borer vi først med dyvelbor i selve træet, og dernæst med betonbor i betonlaget. Efter endt stabilisering lukker vi hullerne med træpropper af samme træsort som gulvet. Ved klinkegulve fjerner vi typisk klinkerne de steder, hvor vi skal bore huller. I nogle tilfælde behøver vi ikke røre gulvet, når vi skal stabilisere. Det sker, når projektlederen vurderer, at det er muligt at udføre stabiliseringen udefra; vi placerer vores injiceringsrør i huller, vi borer fra ydersiden af huset gennem fundamentet og ind under gulvet. Efter endt stabilisering lukker vi hullerne i fundamentet med hurtigttørrende cement.

Tilbage til toppen

7. Hvor nøjagtigt kan et fundament eller et gulv løftes?
I forbindelse med alle stabiliseringsarbejder anvender vi nivelleringslasere, hvormed vi øjeblikket registrerer, hvis gulvet eller fundamentet løfter sig bare én millimeter.

Normalt kan vi løfte en gulvflade med en nøjagtighed bedre end +/- 5 mm Et løft af gulve eller fundamenter er dog betinget af andre forhold – f.eks. jordbundsforhold og bygningens vægt. Også andre forhold kan begrænse et løft; udbedrede/renoverede fuger (se evt. spørgsmål 11), som ikke kan presses sammen, fodpaneler, som er rykket ned i takt med sætningen i gulvet, mv.

Tilbage til toppen

8. Hvordan sikrer man sig, at den ønskede stabilisering er opnået?
Vi overvåger nøje vores stabiliseringsarbejde med nivelleringslasere, som er ekstremt fintfølende. Vi tilstræber altid en positiv indikation på lasermodtageren, som er lig et løft af bygningen på min. en millimeter. Det viser nemlig, at jorden under bygningen har opnået en bæreevne, der er tilstrækkelig stor til at bære og give et løft på bygningen. Som følge af at
Uretek GeoPlus® hærder til en stabil, varig masse i jorden hurtigt efter ekspansion, bibeholdes ekspansionskraften – og dermed en varig bæreevne.

Tilbage til toppen

9. Hvor lang tid holder en stabilisering?
Vores metode til stabilisering er varig. På
internationalt plan har Uretek næsten 30 års erfaring med at anvende Uretek Metoden® til stabilisering. Udgravning ved nogle af de tidligste stabiliseringsarbejder viser, at materialet, Uretek GeoPlus®, er fuldstændig intakt (ingen tegn på svigt eller nedbrydning). Andre forsøg viser, at Uretek GeoPlus® ikke ændrer sig af at ligge nedgravet i jord i ti år. Den eneste ændring, der kunne konstateres, var en let misfarvning af materialets overflade.

Hærdet Uretek GeoPlus® er i alle væsentlige henseender resistent overfor kontakt med plastoverflader, der indeholder blødgørere, brændstof, mineralolie, svage syrer og baser. Desuden er materialet umodtageligt for forurening fra biler eller korrosiv industriel forurening. Stift Uretek GeoPlus® rådner eller nedbrydes ikke. Det er resistent over for svampe (fungi) og mikroorganismer. Det er lugtneutralt og er fysiologisk uskadeligt i de overvejende tekniske sammenhænge, hvor det anvendes. Dertil kommer, at Uretek GeoPlus® er kemisk neutral. UV-stråling forårsager en mørkfarvning af materialets overflade, og med tiden bliver overfladen sprød.

Tilbage til toppen

10. Hvor stor er risikoen for skader på bygningen?
Der er ingen risiko for, at selve det stabiliseringsarbejde, vi udfører, beskadiger bygningen. For når der ikke er opgravning, er der ingen risiko for sammenstyrtning. Men der kan være nogle følgevirkninger i form af revner: Enten kan gamle, udbedrede revner blive synligt igen, som følge af naturlige bevægelser i bygningsdele (f.eks. at træ og murværk giver sig forskelligt i takt med temperaturskift.) –
se evt. spørgsmål/svar 11. Eller også kan der opstå nye revner, fordi spændingsforholdet mellem bygningsdele er ændret efter stabilisering.

Selve stabiliseringsarbejdet kan efterfølgende skades, f.eks. hvis der foretages udgravninger (underminering) og tilbygninger (forøget last). Ved sådanne påvirkninger af vores arbejde dækker vores garanti ikke. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Tilbage til toppen

11. Hvorfor kan en udbedret revne blive synlig igen efter endt stabiliseringsarbejde?
Hvis en udbedret revne efter et stykke tid åbner sig, behøver det ikke at betyde, at huset efter et stabiliseringsarbejde synker igen. Dog kan revner blive synlige igen – f.eks. som følge af manglende sammenbinding af bygningsdelene
(se spørgsmål 12), og/eller som følge af naturlige bevægelser i bygningen, der altid påvirker svage punkter i murværk/fundament mest (bl.a. kosmetisk, udbedrede revner). F.eks. sker der naturlige bevægelser mellem bygningsdele (herunder fundament og murværk) i takt med fugt- og temperaturændringer. Vi anbefaler, at udbedring af revner først sker en måned efter endt stabilisering med Uretek Metoden®, således at den stabiliserede undergrund får mulighed for eventuel efterkonsolidering.

Tilbage til toppen

12. Hvordan kan man udbedre en revne?
Vi anbefaler i henhold til BygErfa-erfaringsblad nr. 08 04 28 følgende metode til udbedring af revner i murværk: "Fremtidige ændringer i bredden af en større revne (typisk i murværk) reduceres ved – på tværs af revnen – at skære riller cirka pr. 200 mm (3 skifter), hvori der indstøbes (i cementmørtel 1:4) korrugeret, rustfast stål (kamstål Ø6 mm eller en såkaldt "musetrappe") - så vidt muligt 500 mm til hver side af revnen". På den måde opnår man samme styrke i muren som før bruddet – og risikoen for at revner åbner sig igen efter udbedring gøres minimal. Du kan altid
kontakte os for yderligere information.

Tilbage til toppen

13. Hvor holdbar er stabilisering af en bygning, der står på jordlag med højt indhold af organisk materiale?
Vi vil for hvert projekt vurdere, hvilken stabiliseringsmetode der er den rigtige. Såfremt vi udfører en stabilisering med Uretek Metoden, er den holdbar – ligegyldigt hvilke jordbundsforhold vi udfører stabiliseringen i. I nogle tilfælde viser jordbundsundersøgelser imidlertid forhold i jorden, som efter vores vurdering ikke er optimale for Uretek Metoden® – f.eks. hvis det bæredygtige lag findes i mere end fem meters dybde. Her anbefaler vi i stedet stabilisering med skruepæle af stål.


Tilbage til toppen

14. Hvor lang tid tager et stabiliseringsarbejde?
Arbejdstiden afhænger selvfølgelig af, hvor store områder der skal stabiliseres. Men de fleste af vores opgaver er på mellem en til fem arbejdsdage – eller sagt med andre ord: Vi udfører normalt arbejdet på få timer/dage i stedet for på dage/uger.

Ud over at være hurtig er vores metode hensynsfuld og opgravningsfri; oftest er fraflytning og flytning af inventar unødvendig, og det samme er tilfældet for flytning af lagerreoler, maskiner mv. – dermed medfører vores arbejde sjældent gener eller tab af tid. Desuden er vores metode opgravningsfri, hvilket betyder, at der ikke skal bruges udgifter og tid på omfattende reetablering. Se flere fordele ved vores metode her.

Tilbage til toppen

15. Hvilke forberedelser skal man udføre forud for Ureteks arbejde?
Vi anbefaler altid en
jordbundsanalyse, således at vi kan se, hvad der er årsag til sætningsskaden (årsagen til at bygningen revner/synker). Desuden giver en boreprøve viden om, hvor langt ned vi skal stabilisere for at nå bæredygtigt lag. Vi giver 10 års reklamationsret på vores stabiliseringsarbejde, hvis der foreligger jordbundsanalyser.

Kunden skal forud for vores stabiliseringsarbejde have afdækket, hvor forskellige installationer (kloak, drænrør, el-ledninger, telefonledninger, gasledninger mv.) er placeret, så vi ikke forårsager skade på dem under vores arbejde.

Tilbage til toppen

16. Hvor meget forstyrrer stabiliseringsarbejdet, mens det er i gang?
Vores metode, Uretek Metoden®, er hensynsfuld, opgravningsfri og hurtig. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at vi under selve stabiliseringsarbejdet kun har brug for et lille arbejdsområde, idet vi kun skal bruge plads til få arbejdsredskaber (bl.a. vores måleudstyr og til en slange, hvorigennem vores tokomponente, ekspanderende materiale løber). Det medfører, at daglig aktivitet i bygningen oftest kan fortsætte, mens vi stabiliserer gulv/fundament, og af samme grund kan folk typisk blive boende i huse, mens vi arbejder.

Tilbage til toppen

17. Hvor meget arbejde er der efter Uretek i form af reetablering?
Vores metode er hensynsfuld, opgravningsfri og hurtig, og som følge heraf er der kun lidt arbejde med reetablering. Det er med til at spare tid – og dermed penge.
Se flere fordele ved Uretek Metoden® her.

Ved stabilisering af fundamenter efterlader vi kun små huller, som oftest er placeret knapt synlige under sten, fliser eller i jord. I forhold til stabilisering af gulv vil små huller ligeledes være det mest tydelige tegn på vores arbejde, og vi efterstræber at gøre dem så lidt synlige som muligt (f.eks. ved i trægulve at bore huller under fodpaneler, sætte propper af en matchende træsort i hullerne eller ved i forbindelse med betonunderlag at lukke hullerne med epoxy.)

Tilbage til toppen

18. Hvad er det, Uretek injiceres i jorden?
Vores tokomponente materiale, som vi injicerer i jorden, hedder
Uretek GeoPlus®. Det ekspanderer, samtidig med det hærder, og derved dannes der er et fast materiale med lukkede celler. Når materialet er færdighærdet, kan det ikke opløses eller smeltes – desuden optager det ikke vand. Materialet er kapillarbrydende, og det virker varmeisolerende. Se også spørgsmål 9.

Tilbage til toppen

19. Hvor stor en vægt kan Ureteks materiale løfte?
Vores ekspanderende materiale,
Uretek GeoPlus®, har en ekspansionskraft/bærevene på op til 1.000 t/m2 (10 MPa). I nogle jordforhold har vi vha. denne ekspansionskraft løftet gulve over 30 cm og fundamenter mere end 10 cm.

Tilbage til toppen

20. Hvordan blander Ureteks materiale sig med jorden?
Vores materiale, Uretek GeoPlus®, blander sig forskelligt i jorden alt efter jordens struktur og porøsitet. I kornet/sandet jord (friktionsjord) bliver blandingen til at grov masse af de forskellige materialer: sten, sand, andre komponenter i jorden og injiceret Uretek GeoPlus®. I lerjord (kohæsionsjord) arbejder
Uretek GeoPlus® sig mere ind i jorden som lag mellem jordlag med højt indhold af ler. I færdighærdet tilstand har jord blandet med Uretek GeoPlus® en hårdhed, der minder om beton – dog vejer blandingen med Uretek GeoPlus® kun 1/10 af beton.

Tilbage til toppen

21. I hvilken grad ændrer styrken/bærevenen sig med tiden i det injicerede materiale?
Undersøgelser over 30 år har vist, at styrken/bæreevnen i Uretek GeoPlus® ikke ændrer sig. Derfor er vores stabiliseringer varige
(se spørgsmål 9).

Tilbage til toppen

22. Hvordan fungerer Ureteks materiale, når der er vand i undergrunden?
Vores materiale,
Uretek GeoPlus®, fortrænger vand, da det er kapilarbrydende (ikke vandsugende) og hydrofobisk (vandafvisende). Dvs. at materialets ekspanderende egenskaber ikke påvirkes af vand. Derfor behøver man ikke sænke grundvandsstanden – og dermed øge risikoen for sætninger i andre bygninger – før man stabiliserer et fundament med Uretek Metoden®.

Tilbage til toppen

23. Hvordan reagerer Ureteks materiale, når der er frostgrader?
Vores materiale,
Uretek GeoPlus®, er stabilt fra -50 til 100 °C, og da vores materiale ikke optager vand, er der ingen risiko for frostsprængninger. I Danmark har vi forholdsvise milde vintre, og man skal sjældent langt ned i jorden, før frosten slipper sit tag – gennemgående er temperaturen i jorden efter 0,9 meter på 8 °C. Derfor kan vi udføre stabiliseringsarbejde hele året rundt – også selvom der ligge sne på jorden. Se evt. flere fordele ved Uretek Metoden®.

Tilbage til toppen

24. Hvilken risiko er der for forurening af grundvand og/eller forgiftning
af planter, mikroorganismer mv. ved stabilisering med Ureteks materiale?

Miljøundersøgelser viser, at der ikke sker udvaskning fra hærdet
Uretek GeoPlus®. Ligeledes viser uafhængige miljøundersøgelser, at plantevækst og mikroorganismer ikke skades af vores materiale. Uretek GeoPlus® giver ikke miljømæssige påvirkninger.

Tilbage til toppen

25. I hvilken grad kan overskydende eller spildt Uretek materiale fjernes?
Det problem vil vores kunder som hovedregel ikke komme til at stå overfor, fordi vi selv fjerne eventuelt spildmateriale og transporterer det væk.

Tilbage til toppen

26. Hvorfor vipper betongulve og kørebaner i fugerne?
Der er to typiske årsager til, at betonplader på et betongulv, eller som en kørebane består af, begynder at vippe – og begge er relateret til fugerne mellem betonpladerne:

a. Hvis en stor last placeres tæt ved en fuge mellem to betonsektioner, skal lasten fordeles på færre kvadratmeter gulvflade, end hvis lasten placeres midt på en sektion. Så hvis underlaget under en betonplade ikke er tilstrækkelig komprimeret, kan laster især ved fuger medvirke til, at der under betongulvet dannes hulrum. Gulvet følger med, og dermed kan det begynde at vippe – eller synke.
b. Der kan opstå en 'tørreeffekt' / 'skorpeeffekt' under hærdningen af et betongulv/køreflade, hvilket får kanterne af en sektion til at bue nogle få millimeter op. Derved dannes der et hulrum under betonsektionen, som giver en vippeeffekt, hver gang tung transport trykker kanten ned i hulrummet – langsomt vil hulrummet arbejde sig større, og det kan medføre, at en sektion sætter sig.

Stabilisering med vores metode kan foregå uden at varer, reoler og maskiner skal fjernes, og det er ikke nødvendigt at stoppe eventuel produktion i lokalerne under stabiliseringen.

Tilbage til toppenForside Uretek
Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf. 70 20 33 01
Fax 70 20 33 06

info@uretek.dk
Om Uretek
Vi er specialister i opgravningsfri, hensynsfulde og hurtige
stabiliserings- og funderingsløsninger. Vi har over 30 års
international erfaring og samarbejder med firmaer i mere end 70
lande. På verdensplan har Ureteknetværket løst mere end 100.000
opgaver fra små private projekter til store industrielle projekter.
Besøg os her
Uretek LinkedInUretek YouTube