SERVICES REFERENCER PUBLIKATIONER FAQ LINKS KONTAKT
ScrewFast Skruepæle®
1. Hvad er en ScrewFast Skruepæl®?
2. Hvordan bestemmes pælenes længder mv.?
3. Hvordan skrues pælene i jorden?
4. Hvordan sikrer man, at en ScrewFast Skruepæl® kan bære den givne last?
5. Hvor langt skrues pælene i?
6. Hvad udgør styrken i ScrewFast Skruepælen®?
7. Hvad sikrer, at en ScrewFast Skruepæl® ikke borer sig længere ned, når den først er placeret?
8. Hvor lang er en pæls holdbarhed?
9. Hvad er en jordbundsundersøgelse?
10. Hvem laver jordbundsundersøgelserne?
11. Hvad betyder korrosion?

Fandt du ikke det, du søgte? Så klik her.

1. Hvad er en ScrewFast Skruepæl®?
En ScrewFast Skruepæl® er kort fortalt en stålpæl, hvorpå der er svejset skrueplader (helixplader). En ScrewFast Skruepæl® kan blive over 20 meter lang – længden opnår vi ved at samle sektioner på op til to meter med kraftige bolte. De øverste meter af en ScrewFast Skruepæl® er altid af galvaniseret stål for at modvirke
korrosion.


Her ses sektioner med skrueplader


Sektioner uden skrueplader – sektionen til højre er galvaniseret

Konsol, der forbinder
ScrewFast Skruepæl® og fundament
ScrewFast Skruepæl® fæstnet til fundament Klar til omstøbning –
armeringsjern er pla-
ceret omkring konsol


Tilbage til toppen

2. Hvordan bestemmes pælenes længder mv.?
Antal ScrewFast Skruepæle®, hver pæls længde, antal af skrueplader samt skruepladers størrelser beregner vi ud fra viden om
jordbundsforhold og om den last, vi skal fundere eller stabilisere.

Tilbage til toppen

3. Hvordan skrues pælene i jorden?
ScrewFast Skruepæle® installeres i jorden vha. entreprenørmaskiner, hvorpå der er monteret et borehoved
(
se evt. her).

Tilbage til toppen

4. Hvordan sikrer man, at en ScrewFast Skruepæl® kan bære den givne last?
Vi sikrer, at en ScrewFast Skruepæl® kan bære den givne last ud fra beregninger. I ingeniørens beregninger indgår viden om lasten af den konstruktion, der skal stabiliseres/funderes, og viden om
bæreevnen i jorden (den viden kommer fra jordbundsundersøgelser). Beregningerne fortæller os, hvordan vi skal designe pælen (dimensioner, antal skrueplader mv.), så den kan bære den tiltænkte last.

Dertil kommer, at vi under selve installeringen af pælen foretager kontrol af vores egne beregninger vha. et manometer, der sidder på borehovedet (undtagen i forbindelse med arbejde i meget sandet jord – kontakt os for yderligere information herom). Vi aflæser på manometeret den modstand i jorden, som ScrewFast Skruepælen® møder i forskellige jordtyper og dybder; modstanden bliver større, jo hårdere jorden er komprimeret (graden af komprimering kan sidestilles med bæreevnen i jorden). Når manometeret viser en modstand, der svarer til den, ingeniøren har udregnet, er ScrewFast Skruepælen® installeret korrekt i jorden.

Tilbage til toppen

5. Hvor langt skrues pælene i?
En ScrewFast Skruepæl® kan skrues mere end 20 meter ned i jorden. Men det afhænger af de gældende jordbundsforhold, hvor langt vi skruer pælen i – hver pæl skal forankres mindst halvanden meter nede i
bæredygtigt jordlag. Det er derfor, det er vigtigt, at vi har kendskab til jordbundsforholdene, og det kendskab får vi gennem jordbundsundersøgelser.

Tilbage til toppen

6. Hvad udgør styrken i ScrewFast Skruepælen®?
Når en ScrewFast Skruepæl® er skruet i jorden, er det primært skruepladerne (helixpladerne), der optager belastningen fra jord og konstruktion.

Tilbage til toppen

7. Hvad sikrer, at en ScrewFast Skruepæl® ikke borer sig længere ned, når den først er placeret?
Når en ScrewFast Skruepæl® er skruet i jorden, er det skruepladerne på de nederste sektioner af pælen (installeret i
bæredygtige jordlag), der 'låser' pælenes position.

Tilbage til toppen

8. Hvor lang er en pæls holdbarhed?
Holdbarheden er mindst 60 år. De øverste meter af en ScrewFast Skruepæl® er altid galvaniserede, hvilket modvirker
korrosion.

Tilbage til toppen

9. Hvad er en jordbundsundersøgelse?
En jordbundsundersøgelse – også kaldet en jordbundsanalyse eller en geoteknisk analyse – er en undersøgelse af de eksisterende jordbundsforhold. Jordbundsundersøgelser udformes på baggrund af geotekniske boreprøver, hvor der tages prøver af jordbunden fra forskellige dybder (klik evt.
her). Ud fra jordprøverne kan en geotekniker sige noget om bl.a. jordens sammensætning og om det bæredygtige jordlag. Samtidig med boreprøverne foretager vi såkaldte 'vingeforsøg', som medvirker til bestemmelse af dybden for det bæredygtige jordlag. Det skyldes, at vi ved vingeforsøg finder jordens styrke, hvilket ved omregning viser bæreevnen.

Tilbage til toppen

10. Hvem laver jordbundsundersøgelserne?
Det gør vi – eller et andet firma, der udbyder jordbundsundersøgelser.
Se her for mere information.

Tilbage til toppen

11. Hvad betyder korrosion?
Korrosion (oxydering) er et udtryk for den proces, der sker, når metal kommer i kontakt med ilt fra f.eks. vand og luft. Korrosion af jern/stål giver rust. Vi forhindrer korrosion ved at varmgalvanisere de øverste meter af hver stålpæl – det er de meter, som befinder sig de mest iltholdige jordlag.

Ved varmgalvanisering af en ScrewFast Skruepæl® sker der en proces, hvor zink og stål går i forbindelse med hinanden og danner et lag uden på stålpælen – og dette lag forhindrer korrosion. Yderligere udfører vi ved hvert job en såkaldt 'modstandstest', der viser jordens PH-værdi. I nogle tilfælde har jorden en surhedsgrad, der naturligt vil forøge korrosion. For at forhindre dette, anvender vi en zinkanode som 'forsvarsværk' for vores galvaniserede ScrewFast Skruepæl®. Så er det nemlig zinkanoden ilten reagerer med – og dermed nedbryder – i stedet for stålet i ScrewFast Skruepælen®.

Tilbage til toppen

Forside Uretek
Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf. 70 20 33 01
Fax 70 20 33 06

info@uretek.dk
Om Uretek
Vi er specialister i opgravningsfri, hensynsfulde og hurtige
stabiliserings- og funderingsløsninger. Vi har over 30 års
international erfaring og samarbejder med firmaer i mere end 70
lande. På verdensplan har Ureteknetværket løst mere end 100.000
opgaver fra små private projekter til store industrielle projekter.
Besøg os her
Uretek LinkedInUretek YouTube