SERVICES REFERENCER PUBLIKATIONER FAQ LINKS KONTAKT
Fyldning af hulrum

Uretek har stabiliseret jorden og udfyldt hulrum langs
535 meter stenmole langs Christiansmindestien i Svendborg

Bygherre:
Stabilisering:
Dybde for stabilisering:
Entrepriseform:
Svendborg Kommune
535 meter sti langs stenmole
1,50 meter under terræn
Fagentreprise

I forbindelse med storme hvor vandet skyllede op mod stenmolen og i forbindelse med de daglige bevægelser i vandstanden var der konstateret en udvaskning af materialet bag stenmolen og ind til Christiansmindestien. For at sikre stien mod sammenstyrtning blev Uretek bedt om at injicere bag stenmolen og langs stien for at udfylde hulrum og sikre at udvaskningen standsede.

Efter at Uretek havde færdiggjort sit arbejde blev udvaskning af materiale bag ved stenmolen langs Christiansmindestien stoppet og der var ikke længere risiko for at stien skulle bryde sammen.

Opgaven blev udført i 3 etaper over 3 år á ca. 14 dage og blev udført sidst på året hvor generne ved at have en lastbil holdende ved stien var mindst. De 355 meter blev stabiliseret ned til ca. 1,5 meter under terræn.

Se mere om fyldning af hulrum herSkateboardbane, Gentofte Kommune, 2820 Gentofte
Vi blev kontaktet af Gentofte kommune, der reagerede på klager fra beboere over den høje og buldrende lyd, der kom, når skateboards kørte over nogle hule stålramper. Ramperne var omgivet med træer mv. – men med vores mobile anlæg kunne vi let komme til. Vi fyldte ramperne med BacelBenefil® på to dage – og dermed blev lyden fra ramperne dæmpet til et acceptabelt niveau.

Læs mere om fyldning af hulrum herFyldning af rør, Randers Kommune, 8920 Randers
Vi fyldte et hulrum mellem et gammelt kloakrør med en diameter på 650 mm og et nyt PVC-rør med en diameter på 315 mm. Sammenlagt fyldte vi et hulrum på ca. 26 m3. Med BacelBenefil® kunne vi hurtigt og uden opgravning fylde hulrummet, og materialets lethed bevirkede, at nye rør ikke blev skubbet/hævet under fyldningen af kloakken.

Læs mere om fyldning af hulrum herFyldning af hulrum, Karup Flyvestation, 7470 Karup
Karup Flyvestation havde et problem med hulrum, der opstod ved relining (hvor nye rørledningerne med mindre Ø (diameter) placeres i gamle, inaktive rørledninger med større Ø). Vi kunne hurtigt – og dermed med minimal afspærring af landingsbaner – fylde 20 m3 med BacelBenefil®.

Læs mere om fyldning af hulrum herRensningsanlæg, 5863 Ferritslev
På rensningsanlægget var der opstået revner i nogle skrå betonplader, der dannede siderne på en af rensningsanlæggets spildevandstanke. En udgravning viste, at revnerne var opstået, som følge af at der var kommet hulrum under betonpladerne – pladerne sank derfor nedad, hvilket medførte revnerne. For at undgå yderligere sætningsrevner blev vi kontaktet, og vi stabiliserede med vores materiale,
Uretek GeoPlus®, ca. 48 m2 via injiceringer ned langs de skrå betonplader. Rensningsanlægget kørte som normalt, mens vi stabiliserede den store spildevandstank.

Du kan se flere fordele ved Uretek Metoden® her


Forside Uretek
Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf. 70 20 33 01
Fax 70 20 33 06

info@uretek.dk
Om Uretek
Vi er specialister i opgravningsfri, hensynsfulde og hurtige
stabiliserings- og funderingsløsninger. Vi har over 30 års
international erfaring og samarbejder med firmaer i mere end 70
lande. På verdensplan har Ureteknetværket løst mere end 100.000
opgaver fra små private projekter til store industrielle projekter.
Besøg os her
Uretek LinkedInUretek YouTube