SERVICES REFERENCER PUBLIKATIONER FAQ LINKS KONTAKT
Etablering af fundament

Fundering af udvendig trappe og elevatortårn i lejlighedsbyggeri i Aarhus

Bygherre:
Rådgiver:
Geotekniker:
Entrepriseform:
Antal pæle:

IKH8240 ApS
LB Consult A/S
4AP Geoteknik A/S
Fagentreprise
64 stk. ScrewFast Skruepæle® til 5 á 7 meter

Bygherren ville inddrage et eksisterende udvendigt gangareal til en del af boligarealet og dermed øge boligarealet i de enkelte lejligheder. Bygningen var 2 etager og skulle samtidig forberedes til en ekstra tagetage.

Da det eksisterende gangareal skulle inddrages i boligarealet, skulle der etableres nye adgangsforhold i form af et nyt udvendigt gangareal med tilhørende trapper og elevatortårn. Byggeriet skulle udføres som betonelement byggeri og blev funderet på ScrewFast Skruepæle®.

Man foretog udgravning for pæle og støbearbejde før installeringen af ScrewFast Skruepælene og fik samtidig blotlagt eksisterende kloakker og andre installationer

Pælene blev installeret fortløbende langs 3 blokke, som alle var projekteret til den samme ombygning og renovering.Fundering af nybyggeri klos op af eksisterende gavle i Aarhus

Bygherre:
Rådgiver:
Geotekniker:
Entrepriseform:
Antal pæle:

MHfe Byg ApS
CC Green
DMR Geoteknik A/S
Underentreprise
8 stk. ScrewFast Skruepæle® til 4 á 5 meter

Imellem 2 eksisterende bygninger skulle der udføres fundament for en ny 3 etagers bygning med parkering i stueetagen og tilhørende trappetårn. Byggeriet blev opført som et betonelementbyggeri.

Kravet var at fundere tæt på eksisterende bygninger uden at beskadige og påvirke disse. Vi installerede 33 stk. ScrewFast Skruepæle® klos op af de eksisterende gavle og uden omkostninger til rammeforsikring og til bortkørsel af overskudsjord.

Der var tale om en facadelukning mellem to eksisterende ejendomme i tæt bymæssig bebyggelse i Aarhus.

 Trange forhold for fundering af overdækning af lukket gård i gammel bydel af Aarhus

Rådgiver:
Hovedentreprenør:
Geotekniker:
Entrepriseform:
Antal pæle:

Thoudal Rådgivende Ingeniører ApS
Kaj Ove Madsen A/S
DMR Geoteknik A/S & Franck Geoteknik AS
Underentreprise
16 stk. ScrewFast Skruepæle® til 11 meter

I et lukket gårdmiljø skulle der laves en overdækning og taglukning på 10 stk. stålsøjler. Udfordringerne var at komme ind i baggården med maskiner - men da installeringen af ScrewFast Skrupæle® kan foregå med relativt små maskiner, var det muligt at komme igennem den trange portåbning. Idet pælene kunne samles af 2 meter stykker, var det muligt at installere de 11 meter lange pæle trods de trange arbejdsvilkår.

Efter aftale med Moesgård museum kunne Bygherren udføre fundringsarbejdet, ved at anvende ScrewFast Skruepæle®, uden en forudgående arkæologisk undersøgelse. Valget af ScrewFast Skruepæle® sparede bygherren for omkostninger og ventetid på undersøgelsen.

Ved at anvende ScrewFast Skruepæle® undgik bygherre ligeledes at skulle bortgrave og bortkøre store mængder jord og opfyld.

Skruepælene blev iskruet med indbygget gevindtop, således at den overliggende stålkonstruktion kunne boltes til pælene umiddelbart efter installationen.Første Skruepæledag og første etape på verdensenyheden Det Biologiske Hus

Bygherre:
Rådgiver:
Hovedentreprenør:
Øvrige partnere:
Entrepriseform:
Antal pæle:

Middelfart Kommune / HUSET
AB Clausen
Een til Een
GXN, NCC, Deloitte, Teknologisk Institut
Underentreprise
8 stk. ScrewFast Skruepæle® til 4 á 5 meter

Det Biologiske Hus er et nyt revolutionerende bæredygtigt dansk huskoncept, der både arkitektonisk, bygningsteknisk og økonomisk vil være et reelt og attraktivt alternativ til det "konventionelle" hus. Huset er tænkt efter Cradle to Cradle princippet, og bygges så det demonstrerer, hvordan biobaserede restmaterialer kan oparbejdes til værdifulde byggematerialer. Det kunne f.eks være restprodukter fra hvede, raps, hamp, tang og majs.

Det unikke starter allerede fra bunden. Fundamentet er avancerede ScrewFast Skruepæle, der har en lang række fordele i forhold til fremtidens byggeri. Vi har startet projektets første etape med at skrue de første 8 stk. ScrewFast Skruepæl i jorden. I løbet af det næste år vil de næste etaper af Det Biologiske Hus fortsætte med at blive opført hos HUSET i Middelfart.

Det Biologiske Hus forventes at være færdigt til sommeren 2016.

Se artikel i ErhvervsavisenFyn her

Se mere om etablering af fundament herEtablering af fundament for trappetårn til Bridgewalking i Middelfart

Bygherre:
Rådgiver:
Hovedentreprenør:
Entrepriseform:
Antal pæle:

Middelfart Kommune
Ramboll A/S
Omme & Møller A/S
Underentreprise
2 stk. ScrewFast Skruepæle® til 11 meter

Middelfart har fået Europas første Bridgewalking seværdighed oven på den Gamle Lillebæltsbro med hjælp fra Uretek's ScrewFast Skruepæle®.

Før det var muligt at komme op på broen skulle der etableres et trappetårn som skulle føre gæsterne op til toppen af broen. Uretek blev den første entreprenør på projektet og skulle skrue 3 pæle, som dannede fundament for det høje trappetårn. Adgangsforholdene var svære, og det var nødvendigt at benytte en gravemaskine med ekstra lang arm for at kunne nå dertil hvor pælene skulle installeres.

De 2 stk. ScrewFast Skruepæle® blev installeret på ca. 1 dag som på grund af de lidt svære adgangsforhold er lidt længere tid end normalt.

Se artikel fra Melfar Posten om projektet med Bridgewalking i Middelfart her

Se mere om etablering af fundament herStemmeafgivningen til Melodi Grand Prix funderet på ScrewFast Skruepæle®

Bygherre:
Hovedentreprenør:
Entrepriseform:
Antal pæle:
Udførelsestid:

Telia
Intel Networks
Underentreprise
6 stk. ScrewFast Skruepæle® + Stålramme
1½ dag

Stemmeafgivningen til Melodi Grand Prix 2014 i København var i sikre hænder, da den høje telemast, som skulle håndtere flere millioner sms'er på festdagen, var funderet på en ramme med 6 stk. ScrewFast Skruepæle®.

Arbejdet på Refshaleøen tog ca. halvanden dag for installering af de 6 stk. ScrewFast Skruepæle® og den specielt fremstillede stålramme, som masten skulle boltes på.

14 dage efter det store, internationale musikshow blev stålrammen afmonteret, og de 6 stk. ScrewFast Skruepæle® blev skruet op. På bare 4 timer var der ingen synlige tegn efter den ca. 30 meter høje telemast

Se artikel fra Licitationen om arbejdet på Refshaleøen her

Se mere om etablering af fundament herSommerhus skrues fast på ø

Bygherre:
Rådgiver:
Hovedentreprenør:
Entrepriseform:
Antal pæle:

Privat
Grontmij A/S
Øsby Entreprenør & Kloakservice ApS
Underentreprise
35 stk. ScrewFast Skruepæle®

175 meter stålpæle sørger for at nyt hus bliver stående solidt på Årø. Med 35 ScrewFast Skruepæle® tøjrede Uretek det nye 150 kvadratmeter store sommerhus til den smukke ø i Lillebælt.

Da der er meget sand på Årø og en høj grundvandstand mente arkitekten bag huset at der skulle et eller andet specielt til for at sikre det kommende bygningsværk. Der blev først lavet en geoteknisk undersøgelse af jordbundsforholdene, herefter kom arkitekten med sit forslag, og samtidig havde ingeniøren beregnet den nødvendige bæreevne.

Uretek's ScrewFast Skruepæle® blev valgt og opgaven løst på ca. 2½ dag.

Se mere om etablering af fundament herEnerginet har fået hjælp til deres midlertidige
master med ScrewFast Trækankre® fra Uretek

Bygherre:
Rådgiver:
Entrepriseform:
Antal ScrewFast Trækankre®:
Energinet
Energinet
Fagentreprise
ca. 100 pæle op til 12m

Uretek® har leveret ScrewFast Trækankre® til stabilisering af midlertidige højspændingsmaster for Energinet. Da Energinet skulle udskifte gamle højspændingsmaster på en 180 kilometer strækning op gennem Jylland, blev Uretek Fundering bedt om at hjælpe med etableringen af ScrewFast Trækankre® for de midlertidige master i forbindelse med ombytningen. Der blev, samtidig med opstarten lavet test, som dokumenterede trækstyrker på op til 150 kN pr. trækanker.

Der blev etableret mere end 100 ScrewFast Trækankre® i varierende dimensioner og længder afhængig af jordbundsforholdene og momenterne i de enkelte barduner.

Se Artikel fra Licitationen her.

Læs mere i artiklen fra Byggeteknik her.Uretek har med ScrewFast Skrupæle
funderet Danmarks første CNC-fræsede hus

Bygherre:
Rådgiver:
Entrepriseform:
Antal pæle:
Flemming Bjørndal
Tegnestyen 1:1, Frederik Agdrup
Fagentreprise
28 pæle til 4 - 8m

Uretek har for arkitekterne Frederik Agdrup og Nicholas Bjørndal fra tegnestuen Eentileen.dk funderet danmarks første CNC-fræsede hus.

Eentileen har med en CNC-fræser skåret krydsfinerplader ud i nummerede stykker og samlet til kasser på 60 x 240 x 30 cm, der har huller, så der senere kan blæses isolering i. Kasserne er smart nok ikke større, end at to mænd kan håndtere dem, og derfor kan huset bygges helt uden kraner. Huset er rejst på I-formede bjælker af kertotræ, der igen ligger af på 4-8 meter lange ScrewFast Skruepæle® af stål.

Uretek leverede og installerede 28 stk. ScrewFast Skruepæle® i dybder på 4,0 til 8,0 meter. Halvdelen af pælene er monteret med dobbeltvinget momentplader til at optage de vandrette kræfter. Samling mellem bygningsdele og skruepæle er udført med beslag monteret i gevindtop i skruepælen.

Se indslag om danmarks første CNC-fræsede hus her
Læs mere om danmarks første CNC-fræsede hus herGenbrugsstation ved Fuglebakken Station, Frederiksberg

Bygherre:
Rådgiver:
Hovedentreprenør:
Entrepriseform:
Antal pæle:
Frederiksberg og Københavns Kommuner
Cowi A/S, Lyngby
Hoffmann A/S, Glostrup
Underentreprise
72 stk. a 7,0 meter

I forbindelse med anlægning af ny genbrugsstation ved Fuglebakken Station var der behov for at etablere aflastningsplade over en rørlagt å, der løber i kanten af området og delvist langs banelegemet. Den rørlagte å afvander søerne i København, og der må derfor ikke ske skade på røret.

Rådgiver på projektet var nødt til at finde en bedre løsning end ramning af pæle, da ca. halvdelen af pælene skulle stå for foden af baneskråningen, og ramning, gravning o.l. ville medføre risiko for sammenskred i baneskråningen med alvorlige konsekvenser til følge. Cowi A/S valgte og foreskrev derfor skruepæle til opgaven.

Uretek har etableret 72 stk. ScrewFast Skruepæle® med en gennemsnits længde på 7,0 meter og en bæreevne på 25 tons pr. pæl. Pælene bærer fundamentsbjælker og betonplade. Betonpladen fungerer både som aflastningsplade for den rørlagte å og som underlag til rullekomprimatorer, containere m.m.

I forbindelse med projektet er der udført to bæreevnetest på pælene, som har eftervist, at hver enkelt pæl bærer 25 tons plus en sikkerhedsfaktor på 1,625 i henhold til EC7 og de nationale annekser.

Se mere om etablering af fundament herFundering af ca. 1400 m2 teltbygninger i Kastrup Lufthavn

Bygherre:
Rådgiver:
Overdækket m2:
Entrepriseform:
Antal pæle:
CPH, Københavns Lufthavn A/S
Cowi A/S og Strunge Jensen A/S, København
1400 m2
Fagentreprise
67 stk. á 3-4m

Københavns Lufthavn har et stort behov for effektivt at kunne håndtere de tusindvis af passagerer og deres respektive bagage. Men lufthavnen havde ikke permanente faciliteter til formålet. En hangar og nogle store telte er blevet til check-in station for krydstogtpassagerer på vej hjem fra København. Og for at sikre teltene og dermed passagerernes bagage, har vi skruet og funderet teltene med ScrewFast Skruepæle®.

Uretek har boret 67 ScrewFast Skruepæle® som lodpæle og 16 ScrewFast Skruepæle® som skråpæle ned i jorden. Der er monteret 23 momentbeslag til optagelse af vandrette kræfter, hvoraf de 11 er med to og de øvrige 12 med fire vinger.

Se ByggeTeknik artikel 01-06-2011
Se mere om etablering af fundament herFlagstangsmast med antenner

Bygherre:
Rådgiver:
Hovedentreprenør:
Entrepriseform:
Antal pæle:
Telenor, Ålborg
Carl-C A/S, Skjern
NCC Construction Danmark A/S
Underentreprise
3 stk. á 6m

Opgaven på Rungsted havn lød på at etablere fundament for flagstangsmast ved Rungsted vandskiklub.

Der blev under hensyn til belastningerne valgt 3 stk. ø90 ScrewFast Skruepæle® afsluttet med standard ståltrekantplade. Første skridt var iskruning af ScrewFast Skruepælene, efterfølgende blev stålpladen monteret på skruepælene. I toppen af hver skruepæl blev monteret et gevindstykke, som blev ført gennem ståltrekantpladen og fastspændt med skråkile, skiver og møtrikker..

Se mere om etablering af fundament herEtablering af fundament til mast i Skive

Bygherre:
Rådgiver:
Højde på mast:
Entrepriseform:
Antal pæle:
Telenor, Ålborg
Carl-C A/S, Skjern
24m
Fagentreprise
4 stk. á 5m

Opgaven i Skive lød på at etablere fundament for mast, som skulle flyttes.

Grundet mastens størrelse blev der til projektet valgt en løsning med fire ScrewFast Skruepæle® og en betonplade.Første skridt var iskruning af ScrewFast Skruepælene, efterfølgende blev betonpladen monteret på skruepælene. I toppen af hver skruepæl blev monteret et gevindstykke, som blev ført gennem betonpladen og fastspændt med skråkile, skiver og møtrikker.

Se mere om etablering af fundament herFundering af sommerhuse i Marielyst

Bygherre:
Rådgiver:
Hovedentreprenør:
Entrepriseform:
Antal pæle:
Arkitek Bo Christensen ApS, Skjern
Ingeniørgruppen ApS, Skjern
Vong Byggemontage ApS, Bramming
Underentreprise
54 stk. á 4m

Opgaven fra et typehusfirma lød på at udføre fundering af fire typesommerhuse på byggegrunde i Marielyst, Falster, på en grund med ringe jordstyrker i de øverste lag.

Løsningen blev efter indhentning af oplysninger fra ingeniører og geoteknikere et design med vores ø60 pæle. Der blev valgt en model med såvel standard sidehuller som topgevind til montering af montagebeslag.
Der blev på denne opgave iskruet 42 stk. ScrewFast Skruepæle® a 4,0 meter på 3 dage.

Klik her, hvis du vil læse mere om arbejde udført med ScrewFast Skruepæle®Fundering af skorsten

Bygherre:
Rådgiver:
Hovedentreprenør:
Entrepriseform:
Antal pæle:
Annasminde, Horsens
Steelcon A/S, Esbjerg
KM Telecom A/S, Fredericia
Underentreprise
4 stk. á 8m

Vi etablerede på én dag et fundament til en 20 meter høj skorsten. Vi brugte fire skruepæle på hver tolv meter, der hver især blev afsluttet med flanger. Til flangerne fastspændte vi en specialdesignet, galvaniseret fundamentramme – og oven på den monterede vi skorstenen med en række kraftige bolte.

Se mere om stabilisering af fundament her

Forside Uretek
Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf. 70 20 33 01
Fax 70 20 33 06

info@uretek.dk
Om Uretek
Vi er specialister i opgravningsfri, hensynsfulde og hurtige
stabiliserings- og funderingsløsninger. Vi har over 30 års
international erfaring og samarbejder med firmaer i mere end 70
lande. På verdensplan har Ureteknetværket løst mere end 100.000
opgaver fra små private projekter til store industrielle projekter.
Besøg os her
Uretek LinkedInUretek YouTube