SERVICES REFERENCER PUBLIKATIONER FAQ LINKS KONTAKT
Stabilisering af træ- og klinkegulv

Stabilisering og løftning af køkkengulv i Hedensted

Bygherre:
Stabiliseret:
Stabiliseret dybde:
Entrepriseform:
Privat
6 m2 gulvkonstruktion
1,8 meter under gulvkonstruktion
Fagentreprise

Da gulvet over en afblændet og opfyldt kartoffelkælder i en længere årrække havde sat sig, blev det besluttet at udfylde og stabilisere fyldlaget med Uretek Metoden®.
Der var inde i køkkenet tydelige tegn på sætninger, da både køkkenbordplade havde sluppet skurelisten og soklen på køkkenelementerne havde sluppet gulvet.

Den opfyldte kartoffelkælder under køkkengulvet var fyldt med brokker og øverst komprimeret grus. Små vibrationer, fra den daglige gang i huset, havde fået gruset til at synke ned imellem brokkerne og skabe en sætning i gulvet på ca. 25mm.
For at skåne trægulvet i køkkenet blev det besluttet, at stabiliseringen af fyldet i kartoffelkælderen skulle ske udefra gennem soklen. Ved stabiliseringen blev gulvet løftet tilbage til det oprindelige niveau og alle tidligere tegn på sætninger i køkkengulvet forsvandt!

Stabiliseringen tog ca. 3 timer, og da arbejdet blev foretaget udefra gennem soklen, var det bare at lægge 4 herregårdssten tilbage på plads efter injiceringen.

Se mere om stabilisering af gulv herKombineret opgave med ScrewFast Skruepæle® og Uretek Metoden®

Bygherre:
Stabiliseret:
Antal pæle:
Entrepriseform:
Privat
75 m2 gulv
13 pæle til 6 - 8m
Fagentreprise

Efterfundering af fundament med ScrewFast Skruepæle® og efterfundering af gulv med Uretek Metoden®.

Ifølge geotekniske rapporter var halvdelen af fundamentet og gulv fejlfunderet på sætningsgivende jordlag. På grund af dybderne til de bæredygtige lag og ud fra et økonomisk synspunkt valgte man at benytte ScrewFast Skruepæle® for stabilisering af fundamentet.

Idet bygherre ikke ønskede at opbryde gulvet og fraflytte huset, valgte man at benytte Uretek Metoden® til stabilisering af gulvet. I stedet for flere ugers byggerod, blev gulvet stabiliseret på 3 dage med minimale gener for bygherren. Samtidig blev gulvet stabiliseret udefra for at skåne gulvfladen.

Se mere om stabilisering af gulv herStabilisering af gulv på etplans villa

Bygherre:
Hovedentreprenør:
Stabiliseret meter:
Entrepriseform:
Privat
Dansk Affugterservice A/S
250 kvadratmeter
Fagentreprise

Stabilisering udført af Uretek omfattede en sandpude under terrændæk på ca. 250,0 kvadratmeter.

Forud for stabiliseringen blev der foretaget en termografisk undersøgelse af gulvvarmen i gulvet. Derved blev det klarlagt hvor stabiliseringen kunne foretages ned gennem gulvet uden at beskadige varmerørene.

Opgaven blev udført på 3 dage med minimale gener for alle parter.

Se mere om stabilisering af gulv herFamilien Pedersen, 4621 Gadstrup
Vi stabiliserede 142 m2 gulv i en dybde af 1,3 meter fra underkant gulv og nedefter. Gulvet var sunket i forskellige niveauer i forbindelse med en oversvømmelse, men via vores nivelleringslasere, som gør det muligt at kontrollere løft, opnåede vi en plan gulvflade. Arbejdet blev udført på bare fire dage, og parketgulvene kunne bibeholdes med få renoveringer.

Se mere om stabilisering af gulv herFamilien Stampe, 4293 Dianalund
Billederne til højre viser revner mellem gulv og vægge, der opstod, i takt med at gulvet sank. Vi stabiliserede 83 m2 gulv på to dage, og dermed sikrede vi, at gulvene i fremtiden ikke synker. Indikationer på vores lasermodtagere viste os under arbejdets udførelse, at vi ved hvert injiceringspunkt skabte en stabil 'bro' mellem gulv og bæredygtigt jordlag med vores ekspanderende materiale,
Uretek GeoPlus®.

Se mere om stabilisering af gulv herHandelsbanken, Videbæk 6920
Gulvet havde sat sig over fire cm i det ene hjørne pga. pengeboksens store vægt. Med vores ekspanderende materiale,
Uretek GeoPlus®, stabiliserede vi gulvet på en kort arbejdsdag, samtidig med at vi løftede gulvet og bankboks på plads – dvs. vi hævede gulvet fire cm uden først at flytte pengeboksen. Aktiviteterne i banken fortsatte som normalt, mens vi arbejdede.

Se her, hvis du vil vide mere om stabilisering af gulv

Forside Uretek
Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf. 70 20 33 01
Fax 70 20 33 06

info@uretek.dk
Om Uretek
Vi er specialister i opgravningsfri, hensynsfulde og hurtige
stabiliserings- og funderingsløsninger. Vi har over 30 års
international erfaring og samarbejder med firmaer i mere end 70
lande. På verdensplan har Ureteknetværket løst mere end 100.000
opgaver fra små private projekter til store industrielle projekter.
Besøg os her
Uretek LinkedInUretek YouTube