SERVICES REFERENCER PUBLIKATIONER FAQ LINKS KONTAKT
ScrewFast metoden – fundering og stabilisering
Som navnet afslører, er ScrewFast Skruepæle® udformet som store skruer, og dem installerer vi i jorden med entreprenørmaskiner – eller mere korrekt: en skruepæl er en stålpæl, hvorpå der er svejset skrueplader (helixplader). Hver skruepæl samles af sektioner på op til to meter, og sektionerne fastgøres til hinanden med kraftige stålbolte – én pæl kan blive over 20 meter lang. De øverste meter af en skruepæl er altid galvaniserede for at modvirke korrosion.

Vi designer hver enkel pæl ud fra viden om dels jordbundsforhold og bæredygtig jord, som pælene skal placeres flere meter nede i, og dels ud fra viden om den last, der skal funderes eller stabiliseres. Se længere nede på denne side for at læse mere om henholdsvis fundering og stabilisering med ScrewFast Skruepæle®.

Fordi vi skruer pælene i frem for at ramme/slå dem i, opstår der ikke skadelige vibrationer og følgevirkninger som ved f.eks. rammede pæle, og det gør vores skruepæle velegnede til stabilisering eller fundering i tæt bebyggelse. Desuden medfører metoden minimal opgravning, og det betyder færre omkostninger forbundet med reetablering.

Skruepæle kan også anvendes til at etablere helt nye fundamenter – og det selv på svært tilgængelige områder. F.eks. kan vi med skruepæle let skabe et plant fundament på en skråning eller etablere et midlertidigt fundament, der hurtigt kan tages op og genanvendes et andet sted. Se eksempler på forskellige typer af opgaver her.

Fundering med skruepæle
Ved funderingsopgaver skal skruepæle placeres nøjagtigt, da de som oftest skal passe ind i en specialdesignet fundamentramme. Alle vores specialdesignede rammer er af varmgalvaniseret stål, så de kan modstå alle vejrforhold.

Når vi har kontrolleret, at skruepælene passer i fundamentrammen, og at rammen er fuldstændig i vater, spændes fundamentramme og skruepæle sammen med kraftige bolte. Efterfølgende omstøbes boltene – så er fundamentet færdigt, og den tiltænkte konstruktion kan monteres (masten, skorstenen, vejskiltet mv.). Typisk tager det en arbejdsdag at fundere f.eks. en større mast eller skorsten.

Stabilisering med skruepæle
Når vi stabiliserer eksisterende bygninger, installerer vi skruepæle i jorden langs bygningens fundament. Vi fastgør toppen af skruepælen til fundamentet vha. stålkonsoller. Efter vi har placeret armeringsstål omkring konsol/skruepæl, omstøber vi med beton. Samlingen af skruepæl, konsol, støbejern, beton og bygningens fundament befinder sig under terrænniveau, og da vi dækker samlingen med jord, inden vi forlader steder, er vores arbejde efter endt arbejde knapt synligt.

Det varierer fra job til job, hvor lang tid det tager at udføre stabiliseringsarbejde med skruepæle, da det afhænger af stabiliseringens omfang. Du kan se forskellige eksempler på stabilisering med ScrewFast Skruepæle® ved at klikke her.

Forside Uretek
Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf. 70 20 33 01
Fax 70 20 33 06

info@uretek.dk
Om Uretek
Vi er specialister i opgravningsfri, hensynsfulde og hurtige
stabiliserings- og funderingsløsninger. Vi har over 30 års
international erfaring og samarbejder med firmaer i mere end 70
lande. På verdensplan har Ureteknetværket løst mere end 100.000
opgaver fra små private projekter til store industrielle projekter.
Besøg os her
Uretek LinkedInUretek YouTube