SERVICES REFERENCER PUBLIKATIONER FAQ LINKS KONTAKT
Stabilisering af fundament
En jordbundsanalyse – også kaldet en jordbundsundersøgelse eller en geoteknisk analyse – er en analyse af en jordbund og de eksisterende jordbundsforhold.

Jordbundsanalyser udformes på baggrund af geotekniske boreprøver, hvor der tages prøver af jordbunden fra forskellige dybder. Ud fra jordprøverne kan en geotekniker sige noget om bl.a. jordens sammensætning og om det bæredygtige jordlag.

Viden om det bæredygtige jordlag er væsentlig, da en bygning skal hvile på det lag for at minimere risici for sætningsskader. Når vi stabiliserer sætningsramte bygninger med Uretek Metoden®, bruger vi netop viden om dybden for det bæredygtige lag til at beregne, hvor mange meter ned i jorden vi skal injicere vores materiale, Uretek GeoPlus®.

Med vores injiceringer af Uretek GeoPlus® øger vi jordens bæredygtighed, så jordlagene (de tidligere sætningsgivende jordlag) mellem bygning og bæredygtigt lag i fremtiden kan bære bygningens vægt.

En jordbundsanalyse er langtidsholdbar – forstået på den måde, at jordlags strukturer kun ændrer sig ganske langsomt (se evt. her). Derfor kan en jordbundsanalyse vise de faktiske forhold i jorden mange årtier frem. Det kan derfor tænkes, at du får gavn af boreprøver og den tilhørende jordbundsanalyse for din grund mere end én gang.

Klik her for info om fyldning af uønskede hulrum med BacelBenefil® uden opgravning
Se nogle af vores udførte projekter med Uretek Metoden®

Jordbundsundersøgelse i gang

Boreprøver udføresForside Uretek
Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf. 70 20 33 01
Fax 70 20 33 06

info@uretek.dk
Om Uretek
Vi er specialister i opgravningsfri, hensynsfulde og hurtige
stabiliserings- og funderingsløsninger. Vi har over 30 års
international erfaring og samarbejder med firmaer i mere end 70
lande. På verdensplan har Ureteknetværket løst mere end 100.000
opgaver fra små private projekter til store industrielle projekter.
Besøg os her
Uretek LinkedInUretek YouTube