SERVICES REFERENCER PUBLIKATIONER FAQ LINKS KONTAKT
Trækanker, jordanker og spunsanker – enkel, hurtig og vibrationsfri

Med ScrewFast Trækankre® fra Uretek tilbyder vi en fantastisk metode til installering af trækankre, jordankre og spunsankre – vores metode er enkel, hurtig og vibrationsfri. Dermed undgår vi bl.a. følgeskader på omkringliggende bygninger og omfattende reetablering. En anden fordel ved ScrewFast Trækankre® er, at de kan skrues op og genanvendes, hvilket gør dem velegnede til midlertidige installationer.

Læs mere om ScrewFast Trækankre® ved at trykke dig rundt – f.eks. kan du se eksempler på vores udførte jobs. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information.

Her har vi opremset nogle af de opgaver, som vi udfører med ScrewFast Trækankre®:

  • Trækanker til vejskilte, vejportaler og informationstavler
  • Spunsanker til københavnerspuns
  • Spunsanker til ekstra forstærkning af rammet stålspuns
  • Jordanker til telemaster, målemaster, metrologimaster
  • Trækanker til bl.a. midlertidige elmaster, højspændingsmaster, belysningsmaster
  • Opdriftssikring til kloak og vandledninger
  • Opdriftssikring af P-kældre og bassiner
  • Jordanker til støjafskærmning
  • Trækankre til sikring af påkørselsbom i forbindelse med brobyggeri

Metode – fundering og stabilisering

Som navnet afslører, er ScrewFast Trækankre® udformet som store skruer, og dem installerer vi i jorden med entreprenørmaskiner – eller mere korrekt: en skruepæl er en stålpæl, hvorpå der er svejset skrueplader (helixplader). Hver skruepæl samles af sektioner på oftest op til to meter, og sektionerne fastgøres til hinanden med kraftige stålbolte – én pæl kan blive over 20 meter lang. De øverste meter af en skruepæl er altid galvaniserede for at modvirke korrosion.

Vi designer hver enkel pæl ud fra viden om dels jordbundsforhold og bæredygtig jord, som pælene skal placeres nede i, og ud fra viden om overlejrende jordlag og den last, der skal stabiliseres.

Fordi vi skruer pælene i frem for at ramme/slå dem i, opstår der ikke skadelige vibrationer og følgevirkninger som ved f.eks. rammede pæle, og det gør ScrewFast Trækankre® velegnede til trækankre, jordankre og spunsakre i tæt bebyggelse. Desuden medfører metoden normalt ingen opgravning, og det betyder færre omkostninger forbundet med reetablering.

Forside Uretek
Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf. 70 20 33 01
Fax 70 20 33 06

info@uretek.dk
Om Uretek
Vi er specialister i opgravningsfri, hensynsfulde og hurtige
stabiliserings- og funderingsløsninger. Vi har over 30 års
international erfaring og samarbejder med firmaer i mere end 70
lande. På verdensplan har Ureteknetværket løst mere end 100.000
opgaver fra små private projekter til store industrielle projekter.
Besøg os her
Uretek LinkedInUretek YouTube